Operativ gynækologi

Operativ gynækologi

E-bog | Bogen henvender sig til læger under uddannelse i specialet, men kan også bruges som opslagsbog af praktiserende læger, medicinske studenter og plejepersonale

Læs mere

Operativ gynækologi er en kirurgisk håndbog efter kogebogsprincippet. Den rummer detaljeret vejledning i de almindelige gynækologiske og obstetriske operationer.

Den er skrevet af gynækologisk/obstetriske og kirurgiske eksperter fra hele landet og er gennemillustreret i farver.

Bogen henvender sig især til læger under uddannelse i specialet, men kan også bruges som opslagsbog af praktiserende læger, medicinske studenter og plejepersonale.

Forord
Denne anden udgave af Operativ Gynækologi er dels en
opdatering af de åbne operative teknikker, der blev beskrevet
i Operativ Gynækologi fra 1989, suppleret med de seneste
landvindinger inden for endoskopisk kirurgi, dels en revision
af de kursusnoter, der har været udgivet i forbindelse med
DSOG's kursus i operativ gynækologi, Praktisk Operativ
Gynækologi 1992, 1996.

Operativ Gynækologi er fortsat tænkt som en kirurgisk håndbog
efter kogebogsprincippet. Vi har valgt at give en detaljeret
vejledning i de almindelige gynækologiske og obstetriske
operationer. Bogen har, så vidt det har været muligt, anført
evidensbaserede principper for de kirurgiske teknikker, ligesom
de eksisterende databaser, guidelines og referenceprogrammer
har været en del af grundlaget for udarbejdelsen af
de enkelte afsnit. Fremgangsmåder, der erfaringsmæssigt
fungerer godt, er foretrukket frem for en diskussion af mulige
løsningsmodeller. Af samme grund har vi bedt et antal
gynækologisk/obstetriske og kirurgiske eksperter om at bidrage
til de enkelte kapitler.

Operativ Gynækologi indledes med et afsnit, hvor de generelle
basale principper omtales. Herved undgås for mange gentagelser.
I beskrivelsen af de enkelte operationer kan der dog
forekomme repetitioner af andre afsnit. Dette er i disse tilfælde
gjort med overlæg, således at læseren skånes for alt mange
opslag.

Operativ Gynækologi henvender sig først og fremmest til
læger, som er under uddannelse i specialet, men den kan i
vid udstrækning benyttes som opslagsbog af praktiserende
læger, medicinske studenter og plejepersonale.

Den store gennemstrømning af læger på en hospitalsafdeling
har skabt behov for en detaljeret, ensartet vejledning af nye
læger inden for specialet og af de læger, der blot passerer
afdelingen for at få en introduktion eller et fokuseret ophold.
Vi håber, at denne bog vil udgøre et supplement til den daglige
undervisning. Den hurtige udvikling inden for kirurgiske
teknikker og den efterfølgende indsamling af evidens gør det
nødvendigt med revision af bogen med relativt korte intervaller.
Bogens udgivelse har været helt afhængig af den økonomiske
støtte, vi har modtaget fra Toyota Fonden, for hvilken vi
bringer en stor tak. Samtidig vil vi også gerne takke de mange
forfattere, der har bidraget til udarbejdelsen af denne bog.
Vi håber at bogen vil opfylde sit formål.

København, januar 2005

Lotte Clevin, Jens Jørgen Kjer, Bent Ottesen


Forfattere

Forfatteroversigt

Overlæge, ph.d. Susanne Axelsen, Gynækologisk/obstetrisk
afdeling, Skejby Sygehus.

Overlæge, ph.d. Karl Møller Bek, Gynækologisk/obstetrisk
afdeling, Skejby Sygehus

1. reservelæge Thue Bisgaard, Abdominalkirurgisk afdeling,
Amtssygehuset i Gentofte.

Overlæge Lotte Clevin, Gynækologisk/obstetrisk afdeling,
Gentofte Amtssygehus.

Prof. dr.med. Finn Gottrup, Universitetscenter for Sårheling,
Plastikkirurgisk afdeling, Odense Universitetshospital.

Overlæge, dr.med. Steen Løkkegaard Smidt-Jensen,
Gynækologisk/obstetrisk afdeling, Hvidovre Hospital.

Overlæge Jens Jørgen Kjer, Gynækologisk/obstetrisk
afdeling, Amtssygehuset i Glostrup.

Prof., dr.med. Gunnar Lose, Gynækologisk/obstetrisk
afdeling, Amtssygehuset i Glostrup.

Overlæge, dr.med. Per Lundorff, Gynækologisk/obstetrisk
afdeling, Viborg Sygehus.

Overlæge ph.d. Lone Mouritsen, Gynækologisk/obstetrisk
afdeling, Amtssygehuset i Glostrup.

Prof., dr.med. Bent Ottesen, Juliane Marie Centret,
Rigshospitalet.

Overlæge Christian Ottosen, Gynækologisk/obstetrisk
afdeling, Rigshospitalet.

Overlæge ph.d. Connie Palle, Gynækologisk/obstetrisk
afdeling, Amtssygehuset i Herlev.

Overlæge, dr.med. Lone Kjeld Petersen, Gynækologisk/
obstetrisk afdeling, Skejby Sygehus.

Prof. dr.med. Jacob Rosenberg, Kirurgisk afdeling D,
Amtssygehuset i Gentofte.

Overlæge, ph.d. Pia Sander, Gynækologisk/obstetrisk
afdeling G, Amtssygehuset i Glostrup.

Overlæge Lars Schouenborg, Gynækologisk/obstetrisk
afdeling, Hvidovre Hospital.

Overlæge, ph.d. Kristjar Skajaa, Gynækologisk/obstetrisk
afdeling, Skejby Sygehus

Overlæge, dr.med. Søren Stampe Sørensen,
Gynækologisk/obstetrisk afdeling, Amtssygehuset i Glostrup.

Overlæge, dr.med. Ann Tabor, Gynækologisk/obstetrisk
afdeling, Hvidovre Hospital.

Overlæge Agnete Vedsted-Jakobsen, Gynækologisk/obstetrisk
afdeling, Amtssygehuset i Glostrup.

Operativ gynækologi
Redigeret af: Bent Ottesen, Jens Jørgen Kjer & Lotte Clevin
1. e-bogsudgave 2014
ISBN: 9788712050995
Antal sider: 344 sider
Pris: 319,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 19-11-2014