Ergoterapi og fysioterapi i psykiatrisk praksis

Ergoterapi og fysioterapi i psykiatrisk praksis

Ergoterapi og fysioterapi i psykiatrisk praksis har til formål at formidle relevant og praktisk anvendelig viden om ergoterapi og fysioterapi indenfor det psykiatriske område.

Pris: 369,95 kr.
Køb
Læs mere

Ergoterapi og fysioterapi i psykiatrisk praksis har til formål at formidle relevant og praktisk anvendelig viden om ergoterapi og fysioterapi indenfor det psykiatriske område. Bogen er praksisnær og handleanvisende med udgangspunkt i nyeste viden, hvorfor kapitlerne indeholder mange praksisbeskrivelser og cases. Det er også tilstræbt at anskueliggøre, hvordan de to professioner komplementerer hinanden i rehabiliteringsforløb omkring patienter og borgere.

Bogen er inddelt i tre dele. Del 1 omhandler psykiatriens kontekst, hvor læseren får en overordnet indføring i psykiatrien som lægefagligt speciale samt nuværende organisering. I del 2 præsenteres læseren indledningsvis for referencerammer og metoder, som karakteriserer ergoterapi og fysioterapi i psykiatrien. Herefter uddybes ergoterapeutisk og fysioterapeutisk praksis til mennesker indenfor specifikke diagnosegrupper. Bogens del 3 omhandler udvalgte fokusområder, som vurderes at have høj relevans for ergoterapeuter og fysioterapeuter indenfor psykiatrisk praksis. Del 3 afsluttes med perspektiver på ergoterapiens og fysioterapiens rolle i fremtidens psykiatri.

Bogen er tænkt som en fælles lærebog for studerende på professionsuddannelserne i ergoterapi og fysioterapi, men henvender sig også til nyuddannede og erfarne ergoterapeuter og fysioterapeuter, som ønsker at blive opdateret på professionsspecifik viden indenfor det psykiatriske felt.

Ergoterapi og fysioterapi i psykiatrisk praksis
Redigeret af: Henriette Kiirdal Niemann & Anette Klahr
1. udgave 2024
Softcover m. flapper
ISBN: 9788712065746
Antal sider: 296
Pris: 369,95 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 05-04-2024