Abildgaard som arkitekt

Abildgaard som arkitekt

former og farver

En rigt illustreret pragtudgivelse om kunstneren Nicolai Abildgaard.

Pris: 399,95 kr.
Køb
Læs mere

Kunstneren Nicolai Abildgaard (1743-1809) har i de seneste årtier været genstand for intens faglig interesse, som har udvirket såvel en stor udstilling på Statens Museum for Kunst i 2009 som flere grundige videnskabelige publikationer.

Imidlertid synes den side af hans virke, som omfatter arkitektur og interiørkunst, at savne en tilbundsgående revurdering og præsentation. Skønt Abildgaards oeuvre på dette område ikke er stort, er hans arkitektoniske formgivning særdeles original, selv set i en større europæisk kontekst, ligesom han fremviser en helt usædvanligt dristig og unik farvepalet i interiørerne.

I en årrække har kunsthistoriker Hanne Raabyemagle forsket i Abildgaards virke som arkitekt, mens konservator Line Bregnhøi fra Nationalmuseet siden 1980’erne har deltaget i adskillige farvearkæologiske undersøgelser af en lang række Abildgaard-interiører samt restaureringer af flere af disse. Inden for de seneste år har begge intensiveret forskningen i Abildgaards arkitektur og farvepalet. Denne rigt illustrerede pragtudgivelse er resultatet af deres arbejder.

Presse

Her kan du finde pressemeddelelse og billedmateriale. 

Alle billeder skal bruges ifølge med omtale eller anmeldelse af bogen og med tydelig kildeangivelse/fotografkreditering.

Pressemeddelelse

Forside
 

Forfatterfoto af Hanne Raabyemagle
Foto: Privat
 


 
Forfatterfoto af Line Bregnhøi
Abildgaard som arkitekt - former og farver
Hanne Raabyemagle & Line Bregnhøi
1. udgave 2019
Hardcover m. halvbind
ISBN: 9788712056744
Antal sider: 349
Pris: 399,95 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 23-09-2019

Kig i bogen

Forfattere

Hanne Raabyemagle

Hanne Raabyemagle

er mag.art i kunsthistorie og har undervist i arkitekturhistorie ved Københavns Universitet. Læs mere

Line Bregnhøi

Line Bregnhøi

Line Bregnhøi (f. 1958) er malerikonservator på Nationalmuseet. Læs mere