Sygdomslære

Sygdomslære

Menneskekroppen

Stærkt revideret og udvidet udgave af den tidligere Sygdomslære for sundhedsprofessionelle, der indgår i Gads sundheds- og naturvidenskabelige serie MENNESKEKROPPEN.

Pris: 799,00 kr.
Køb
Læs mere

Bogen Sygdomslære formidler viden om de mest almindelige sygdomme i menneskekroppens forskellige organsystemer og giver et solidt fundament for den sygeplejestuderende i en tid, hvor de plejemæssige opgaver har fået følgeskab af et behandlingsmæssigt medansvar, og hvor sygeplejerskernes observationer er blevet til en grundsten i patientbehandlingen.

Bogen er en stærkt revideret og udvidet udgave af den tidligere Sygdomslære for sundhedsprofessionelle og indgår i Gads sundheds- og naturvidenskabelige serie MENNESKEKROPPEN. I denne udgave er bogen blevet omfattende ajourført både fagligt, visuelt og pædagogisk, og alle bogens kapitler er blevet gennemskrevet, så stoffet fremstår velstruktureret og gennemskueligt for den studerende.

I den nye udgave tages der bl.a. højde for, at de studerende nu møder faget Sygdomslære tidligere i deres uddannelse. Derfor er det indledende afsnit om basal sygdomslære blevet stærkt udvidet og gennemarbejdet, så det giver en pædagogisk hensigtsmæssig og fyldestgørende indføring i faget.

Endvidere er bogen udvidet med et nyt kapitel om pædiatri.

Bogen er rigt illustreret og er visse steder beriget med digitalt ekstramateriale, fx i form af henvisninger til videomateriale eller webbaserede kilder, der kan uddybe de studerendes forståelse af stoffet. Endvidere er der adgang til ordforklaringer over relevant medicinsk terminologi til hvert enkelt kapitel.

--------

Sygdomslære er en grundfaglig lærebog for de sundhedsfaglige professionsbachelorer og er bygget op, så den kan fungere både som lærebog og som opslagsbog.

Bogens forfattere er erfarne klinikere med stor viden inden for deres fagspeciale. De er alle rutinerede undervisere og vant til at formidle deres viden til flere forskellige faggrupper.

Bogen er beriget med digitalt ekstramateriale, der kan tilgås på her eller via den gratis app Gad Ekstra.

Om bogens redaktører

Ahmed Aziz er cand.med., ph.d. og afdelingslæge på Kardiologisk afdeling B, Odense Universitetshospital. Han har specialviden om kardiologi.

Om bogens forfattere

Niels Frost Andersen, cand.med., ph.d. Overlæge og speciallæge i hæmatologi, blodsygdomme, AUH ved Hæmatologisk Afdeling R, AUH. Har specialviden om plasmacellesygdomme. 

Mubeena Aziz,  afdelingslæge, ph.d., Gynækologi/Obstetrik, Hvidovre Hospital.

Henrik Birn, dr. med., ph.d. Overlæge og professor i Nyresygdomme, Aarhus Universitetshospital og Biomedicinsk Institut, Aarhus Universitet. Har specialviden om nyresygdomme med særlig interesse for bl.a. nyretransplantation og inflammatoriske nyresygdomme, proteinuri og nyrens tubulære funktioner.

Jon Kroll Bjerregaard, cand.med., ph.d. Reservelæge på Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital. Har specialviden om onkologi, specielt gastrointestinal onkologi.

Michael Borre, dr.med., ph.d. Lærestolsprofessor og overlæge ved afdeling for Urinvejskirurgi, Aarhus Universitetshospital. Har specialviden om diagnosticering, udredning og behandling af prostatacancer, men herudover ligger hovedinteressen inden for uro-onkologi.

Peter Fahmy, speciallæge i øjensygdomme, Øjenlægerne på Rådhuspladsen, København.

Henrik Flyger, ph.d. Ledende overlæge, Brystkirurgisk afdeling, Herlev Hospital. Har specialviden om brystkirurgi.

Joanna Gesche, cand.med., ph.d.-studerende. Hoveduddannelseslæge i Neurologi, Neurologisk afdeling, Odense Universitetshospital. Har specialviden inden for epilepsi og anfaldsfænomener.

Steffen Hamann, ph.d., F.E.B.O. Lektor, overlæge, Øjenklinikken, Rigshospitalet. Har specialviden om neurooftalmologi.

Per Dyhr Hansen, cand.med. Overlæge, Geriatrisk afdeling, Næstved Sygehus. Har specialviden om geriatri.

Troels Havelund, cand.med., ph.d. Overlæge, Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S, Odense Universitetshospital. Har specialviden om gastroenterologi og hepatologi.

Ole Hilberg, dr.med. Lektor og overlæge, Lungemedicinsk Afdeling, Århus Universitetshospital. Har specialviden om medicinske lungesygdomme og allergologi.

Ellen Holm, cand.med. Medicinsk afdeling, Nykøbing Falster Sygehus. Har specialviden om geriatri, herunder især fald, medicinbivirkninger og elektrolytforstyrrelser.

Lise Højberg, cand.med., ph.d. Afdelingslæge, Onkologisk afdling R, Odense Universitets Hospital. Har specialviden om onkologi og immunterapi.

Hanne Ramløv Ivarsen, cand.med., ph.d. Lektor, VIA University College, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus. Har specialviden om pædagogisk planlægning og udvikling af og undervisning i fagene farmakologi og sygdomslære for sygeplejestuderende.

Dorthe Ulrik Knudsen, cand. med. Speciallæge i radiologi, overlæge Radiologisk afdeling, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg. Har specialviden om torakoabdominal radiologi.

Simone Markøw, cand. med., Speciallæge i pædiatri, afdelingslæge Børne- ungeafdelingen SVS, Esbjerg. Har specialviden om astma og allergi og bred viden i almen pædiatri.

Bjarne K. Møller, cand.med. Ledende overlæge, Klinisk Immunologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Skejby. Har specialviden om klinisk immunologi med særligt fokus på cellulær immunologi og transplantationsimmunologi.

Berit Dahl Nielsen, sygeplejerske, cand.pæd. Lektor ved UC-Syd, Esbjerg. Specialviden i anatomi, fysiologi og basispatologi.

Therese Ovesen, dr.med. Professor og overlæge, Øre-næse-hals-kirurgisk afdeling, Hospitalsenheden Vest, Aarhus Universitet. Har specialviden om øre-næse-hals-sygdomme i bredeste forstand, særligt infektionssygdomme, hørenedsættelse og cochlea implantat.

Anders Kirstein Pedersen, dr.med. Klinikchef på Jakobyklinikken. Speciallæge i kardiologi og intern medicin.

Hanne Pedersen, cand.med. Klinisk lektor, overlæge og speciallæge i almen medicin og intern medicin: geriatri, Medicinsk afdeling M i Glostrup, Geriatrisk sektion, Amager og Hvidovre Hospital. Har specialviden om geriatri herunder især kognitiv dysfunktion.

Jens Jakob Herrche Petersen, speciallæge i pædiatri. Afdelingslæge ved Børne- og Ungeafdelingen, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg. Har specialviden inden for pædiatri, specielt børnegastroenterologi og ungdomsmedicin.

Per Løgstrup Poulsen, dr.med., ph.d. Professor, overlæge, Steno Diabetes Center Aarhus (SDCA), Diabetes og Hormonsygdomme, Aarhus Universitetshospital.

Niels Qvist, dr.med. Professor, overlæge, Kirurgisk afdeling A, Odense Universitetshospital. Har specialviden om kirurgi, kirurgisk gastroenterologi og børnekirurgi.

Camilla Qvortrup, cand.med., ph.d. Overlæge, Onkologisk klinik, Rigshospitalet. Har specialviden om gastrointestinal onkologi.

Lars Bo Rottwitt,  MD, Overlæge, Ortopædkirurgisk Afdeling Kolding, Sygehus Lillebælt. Sektorleder i traumesektoren. Har specialviden i traumatologi.

Karin Skov, dr.med., ph.d. Afdelingslæge og speciallæge i nefrologi og intern medicin ved nyremedicinsk afdeling C, Aarhus Universitetshospital, Skejby. Har specialviden om nyretransplantation.

Christian Christensen Støttrup, cand.med., ph.d.-studerende. Reservelæge, Ortopædkirurgisk afdeling Kolding, Sygehus Lillebælt. Har specialviden om ortopædisk kirurgi, specielt rygkirurgi.

Nina Szomlaiski,  MD, Master of Headache Disorders. Afdelingslæge på Børne- og Ungeafdelingen Esbjerg.

Hanne Birke Sørensen,  MD, ph.d. og speciallæge i plastikkirurgi. Adjungeret lektor på Aarhus Universitet. Har specialviden om mikrovaskulær kirurgi, rekonstruktion, sårheling og vævsmonitorering.

Christian Vestergaard, dr.med., ph.d. Overlæge ved Århus Universitetshospital, Dermato-venerologisk Afdeling.

Anne Voss, specialeansvarlig overlæge, Reumatologisk Afdeling, Odense Universitetshospital. Ph.d., Klinisk lektor, intern medicin/reumatologi, Klinisk Institut, Syddansk Universitet. Har specialviden om reumatologi.

Charlotte Wilken-Jensen, ledende overlæge, Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling, Amager Hvidovre Hospital.

Lars Østergaard, dr.med., ph.d. Professor, ledende overlæge og speciallæge i infektionssygdomme ved Infektionsmedicinsk afdeling Q, Århus Universitetshospital.

Sygdomslære - Menneskekroppen
Redigeret af: Ahmed Aziz
2. udgave 2019
ISBN: 9788712056126
Antal sider: 574
Pris: 799,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 03-12-2019

Kig i bogen

Lignende bøger

Tilgå bogens ekstramateriale  HER.