Gerontologi

Gerontologi

Perspektiver på ældre mennesker

Gerontologi formidler et bredt perspektiv på ældre mennesker og de emner, de sundhedsprofessionelle støder på i mødet med disse mennesker.

Pris: 399,00 kr.
Køb
Læs mere

Viden om gerontologi er vigtig for forståelsen af de ældre mennesker, som sundhedsprofessionelle møder i deres arbejdsliv. Udgangspunktet for denne bog er, at det er normalt at ældes, og at der findes mange forskellige måder at ældes på, ligesom der er store variationer i ældre menneskers livsforløb og levemåde.
Bogen formidler således et bredt perspektiv på ældre mennesker og de emner, de sundhedsprofessionelle støder på i mødet med disse mennesker.

Bogen er opdelt i tre dele:

  • At være ældre – set i et samfundsmæssigt perspektiv bl.a. med kapitler om aktiv aldring, aldersgengivelse i medier, fattigdom blandt ældre samt livet som ældre med migrationsbaggrund.
  • Det aldrende menneske – et udtryk for mange normaliteter bl.a. med kapitler om at leve og ældes som LGBT-person, ældre, der lever deres liv på gaden, og ældre, der tilbringer deres otium i syden.
  • Når det aldrende menneske bliver sygt eller svækket bl.a. med kapitler om sårbarhed i ældrelivet, hverdagsrehabilitering i hjemmet, samt tab af liv eller livsledsager i alderdommen.

De fleste af bogens kapitler er forankret i de enkelte forfatteres egen forskning, og i kraft af forfatternes forskellige faglige baggrunde har bogen et stærkt tværvidenskabeligt præg. Gennem cases og eksempler fra det levede hverdagsliv viser bogen en bred vifte af måder at ældes på og lægger dermed op til refleksion og et kritisk blik på en stereotyp opfattelse af ældre og aldring.

Bogen kan læses i sin helhed eller som enkeltstående kapitler. Den retter sig primært til studerende og undervisere på de sundhedsfaglige og socialpædagogiske professionsuddannelser samt på de sundhedsfaglige diplom-, master- og kandidatstudier. Bogen henvender sig også til sundhedsprofessionelle, der arbejder med ældre mennesker.

Om bogens redaktører

Stinne Glasdam er uddannet sygeplejerske, cand.cur. og ph.d. Hun er ansat som lektor ved Department of Health Sciences, Faculty of Medicine, Lunds Universitet, hvor hun har ansvaret for specialistsygeplejerskeuddannelsen inden for kræftsygepleje. Hun underviser og forsker primært i sociologiske aspekter inden for kræft- og ældreområdet samt i kvalitative forskningsmetoder.
Glasdam har gennem årene redigeret og skrevet en række lærebøger primært til professionsbachelorstuderende inden for sundhedsområdet og senest også inden for lærer- og pædagogområdet. Hun har endvidere skrevet adskillige videnskabelige og populærvidenskabelige artikler inden for områderne sociologisk onkologi, sociologisk gerontologi, sygeplejes historie, etik og forskningsmetoder.

Frode F. Jacobsen er uddannet sygeplejerske med hovedfag og doktorgrad i socialantropologi fra Universitetet i Bergen. Han er professor ved Høgskulen i Bergen, professor II ved VID Diakonale Høgskole og forskningsleder for ’Senter for omsorgsforskning – Vest’, Høgskulen på Vestlandet.
Jacobsen har over længere tid forsket i ældreomsorg og organisering af kommunale helse- og omsorgstjenester i Norge. Han har også forsket internationalt; først inden for området sundhed, kultur og samfund med feltarbejde fra Nordsudan, Indonesien, Jordan og Ecuador og derefter i ældreomsorg med feltarbejde fra USA, Canada og Storbritannien.

Gerontologi - Perspektiver på ældre mennesker
Redigeret af: Frode F. Jacobsen & Stinne Glasdam
2. udgave 2018
Softcover m. flapper
ISBN: 9788712055464
Antal sider: 464 sider
Pris: 399,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 07-06-2018

Kig i bogen

Lignende bog