Hjemmeværnet

Hjemmeværnet

Historien om det folkelige forsvar

Historien om Hjemmeværnet som en del af den større politiske historie i Danmark – til tider en central del.

- Jyllands-Posten
Pris: 349,95 kr.
Køb
Læs mere

Hjemmeværnet er en frivillig, militær organisation og en del af det danske forsvar. Men det er også en folkelig bevægelse, som repræsenterer et bredt udsnit af den danske befolkning, der ved siden af civile job får en militær uddannelse, og stiller sig til rådighed for forsvaret og for samfundsopgaver.

Hjemmeværnets betydning – og generelle omdømme – har forandret sig i takt med såvel skiftende trusselsbilleder som vekslende samfundstendenser. Organisationen har rod i modstandsbevægelsen, som voksede frem under Danmarks besættelse 1940-1945, og som fremtvang et brud med såvel den hidtil førte sikkerheds-, udenrigs- og forsvarspolitik, som et mentalt brud med småstatskomplekset. Hjemmeværnet blev både militært og politisk en af den kolde krigs centrale organisationer. Militært som et centralt led i den tidlige koldkrigs beredskab og i den sene koldkrig som en stadig mere central del af et skrumpende dansk forsvar; politisk som en ’frontlinjeorganisation’ i den kamp om sjælene, der fandt sted. Efter den kolde krigs afslutning har Hjemmeværnet gennemgået en gennemgribende omstilling, under pres fra nye trusler. I takt med forsvarets ’internationalisering’ har Hjemmeværnet således fået en ny, central rolle i det nationale krise- og katastrofeberedskab.

I bogen foldes hele historien ud for første gang af historikeren Jens Ole Christensen, der til daglig er seniorforsker ved Tøjhusmuseet.

Anmeldelser og omtale

  "Det, der vil komme til at stå som standardværket om Hjemmeværnet og den folkelige forsvarsvilje." – Jyllands-Posten

 ”Hjemmeværnsfolk og venner af hjemmeværnet vil synes om denne bog, der grundigt, faktuelt korrekt og ikke mindst loyalt fortæller historien om landets folkelige forsvar (…) Historisk interessant læsning.” – Fyens Stiftstidende

”Bogen er gedigent udført i skrift, billeder og indbinding (..) Interessant og spændende.” – historie-online.dk

”[Et] velskrevet værk, som på lettilgængelig vis indfører læseren i værnets historie (…) Efter at have læst værket, er jeg blevet en hel del klogere på hjemmeværnets historie.” – Noter

Presse

Her kan du finde pressemeddelelse og billedmateriale.

Alle billeder skal bruges ifølge med omtale eller anmeldelse af bogen og med tydelig kildeangivelse/fotografkreditering.

     
 

Pressemeddelelse
 

Forside
 


Forfatterfoto af Jens Ole Christensen
Foto: Nationalmuseet

Hjemmeværnet - Historien om det folkelige forsvar
Jens Ole Christensen
1. udgave 2017
Hardcover m. halvbind
ISBN: 9788712055426
Antal sider: 320
Pris: 349,95 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 20-11-2017

Kig i bogen

Forfatter

Jens Ole Christensen

Jens Ole Christensen

Jens Ole Christensen er født 1962, museumsinspektør, seniorforsker og ph.d. ved Tøjhusmuseet. Læs mere

Lignende bøger