De danske ministerier 1972-1993

De danske ministerier 1972-1993

Del 1: Anker Jørgensens tid 1972-1982

En politisk Danmarkshistorie set fra Slotsholmen.

- Mogens Lykketoft, altinget.dk
Pris: 349,95 kr.
Køb
Læs mere

I 1972 trådte Jens Otto Krag tilbage som statsminister, og det følgende årti blev Anker Jørgensens, kun afbrudt af Poul Hartlings smalle Venstre-regering 1973-75.

Anker Jørgensens tiår blev især præget af tre nye udfordringer og vilkår, der komplicerede regeringsudøvelsen og den politiske proces. EF-medlemskabet, Jordskredsvalget 1973, der fordoblede antallet af partier i Folketinget, og oliekriserne, der bragte efterkrigstidens højkonjunktur til en brat ende. Den økonomiske krisepolitik bød på særlige udfordringer, fordi forsøget på at sikre fagbevægelsens opbakning til krisepolitikken sled på Anker Jørgensen, der i 1982 reelt opgav at regere videre, hvorefter Poul Schlüter dannede regering.

Anker Jørgensens tid giver et fascinerende indblik i regeringsførelsen og det parlamentariske maskinrum, hvor datidens store politiske udfordringer og det politiske spil afdækkes grundigere end før set.

Anker Jørgensens tid er første del af historikerne Thorsten Borring Olesen (f. 1956) og Niels Wium Olesens (f. 1963) dobbeltudgivelse De danske ministerier 1972-1993, som tager to af efterkrigstidens mest markante statsministerskikkelser, Anker Jørgensen og Poul Schlüter, og deres regeringer under behandling.

Anmeldelser og omtale

 ”Et uhyre veldokumenteret, veldisponeret og levende mammutværk om Anker Jørgensens tid (…) En kraftpræstation.” – Mogens Lykketoft for altinget.dk

”Det endegyldige og detaljerede værk om Poul Schlüters statsministerperiode, men også om manden selv på godt og ondt (…) Sjældent er en politisk periode i Danmark blevet beskrevet så detaljeret.” – Skive Folkeblad

 "Bogen lever klart op til ambitionen om at blive en vægtig efterfølger til Thorsens og Kaarsteds arbejder. Den vigtige bog vil blive læst mange år frem.”– Kristeligt Dagblad

”Det er elegant og sammenfattende historiefortælling, hvor Anker Jørgensens tid rulles ud og sættes i perspektiv.” – Jyllands-Posten

 ”Det er simpelthen uundværlige bøger for folk med interesse i den nyere danske politiske historie og tilmed skrevet af historikere, der kan deres kram (..) En fornøjelse at læse. Bøgerne kan læses fra den ene ende til den anden, men kan også anvendes som opslagsværk i forhold til enkeltbegivenheder og personer.  Bøgerne bør være pligtlæsning for alle der er interesseret i politik.” – Danske Kommuner

”Spændende historie - og rummer nogle brandaktuelle politiske pointer (…) Jeg er vældigt grebet af bogen.” Information

”Imponerende. (…) Anker Jørgensens portræt bliver fornemt facetteret.” Weekendavisen

”Et hovedværk i dansk politisk historie med grundige analyser af periodens politiske udfordringer og en velunderbygget vurdering af Anker Jørgensen som statsminister.” – litteratursiden.dk

”Som historisk fagbog er nærværende skildring af tiden under Anker Jørgensen (og Hartling) uundværlig, og den historisk interesserede læser vil kunne finde mange spændende detaljer undervejs i fremstillingen. Det er et grundigt og veldokumenteret værk, sat op i en overskuelig form.” – Tidsskriftet Epsilon  

”Thorsten Borring Olesen (…) er grundig, griber historien nuanceret an, er transparent i sin argumentation og karakteristik både af politik og personer samt er grundigt hjemme i de mange enkeltsager, der gennemgås (…) Et uomgængeligt opslagsværk, hvis man beskæftiger sig med 1970’erne og problemerne med at håndtere velfærdsstaten i problemer.” – historie-online.dk

”Vi har nu et referenceværk at gå til når det gælder (…) Den håndværksmæssige side af sagen fejler ikke noget, og blandingen mellem studier af forhandlinger i Folketinget, af referater fra drøftelserne i de forskellige folketingsgrupper og så veldisponerede inddragelser af erindringslitteratur er vellykket.” – critique.dk

"... både interessant og tankevækkende, at komme på visit i de danske ministerier 1972 til -82." – Personalhistorisk Tidsskrift

”… imponerende, detaljerede, helstøbte og meget veldokumenterede fremstillinger (…) uundværlige opslagsværker og oversigtsskabende arbejdsredskaber i mange år frem.” – Historisk Tidsskrift

Presse

Her kan du finde pressemeddelelse og billedmateriale.

Alle billeder skal bruges ifølge med omtale eller anmeldelse af bogen og med tydelig kildeangivelse/fotografkreditering.

Pressemeddelelse


Forside


Forfatterfoto af Thorsten Borring OlesenForfatterfoto af Niels Wium Olesen
De danske ministerier 1972-1993 - Del 1: Anker Jørgensens tid 1972-1982
Niels Wium Olesen & Thorsten Borring Olesen
2. udgave 2019
Hardback
ISBN: 9788712058991
Antal sider: 624
Pris: 349,95 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 16-11-2017

Kig i bogen

Forfattere

Niels Wium Olesen

Niels Wium Olesen

Niels Wium Olesen, f. 1963, kandidat i historie fra Aarhus Universitet 1995 og ph.d. i 2002. Læs mere

Thorsten Borring Olesen

Thorsten Borring Olesen

Thorsten Borring Olesen (f. 1956) er professor i historie ved Aarhus Universitet. Læs mere

Lignende bog