Med ord og ikke med slag

Med ord og ikke med slag

Teologi og historieskrivning i Henrik af Letlands krønike (ca. 1227)

Omfattende analyse af Henrik af Letlands krønike om krig, korstog og mission i 1200-tallet.

- Kristeligt Dagblad
Læs mere

Henrik af Letland er forfatteren bag en af de allervigtigste korstogs-og missionskrøniker fra 1200-tallet. Hans krønike er i sig selv en fascinerende beretning om koloniseringen og kristningen af de hedenske folkeslag, der beboede de områder vi i dag kender som Estland og Letland. Gennem en intensiv missionsindsats understøttet af flere korstog blev disse områder efterhånden en del af en vesterlandsk kulturkreds. Samtidig behandler krøniken nogle helt centrale kapitler af dansk middelalderhistorie gennem skildringerne af Valdemar Sejrs togter til Estland (f.eks. 1219 knyttet til legenden om Dannebrog) og danskernes forhold til svenske, tyske og ortodokst russiske kirkefolk og stormænd, som også søgte indflydelse i regionen på bekostning af de lokale folks selvstændighed og frihed.

Med ord og ikke med slag er forfatteren Carsten Selch Jensens afhandling, indleveret til forsvar for den teologiske doktorgrad ved Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet i 2017. Udover at analysere selve fremstillingsformen i krøniken søger afhandlingen også at klarlægge Henriks relationer til den bredere korstogsbevægelse i samtiden.

Anmeldelser og omtale

 ”Det er formidling på et forbilledligt plan. Den kommer i 800-året for den legendariske hændelse, Dannebrogs fald fra himlen under slaget ved Lyndanis i 1219. Læs bogen og forstå, at historien aldrig blot er historien, men en fortolket udgave af det, man gerne vil have til at være historien.” – Kristeligt Dagblad 

”Bogen giver anledning til både teologiske og historiske tanker og overvejelser. Måske er krøniken religiøst tendentiøs, men som historisk beretning nærmest en øjenvidneberetning, skrevet af den tyske ordens spindoktor.” – historie-online.dk

Presse

Her kan du finde pressemeddelelse og billedmateriale.

Alle billeder skal bruges ifølge med omtale eller anmeldelse af bogen og med tydelig kildeangivelse/fotografkreditering.

Pressemeddelelse

 

Forside 

Forfatterfoto af Carsten Selch Jensen

Med ord og ikke med slag - Teologi og historieskrivning i Henrik af Letlands krønike (ca. 1227)
Carsten Selch Jensen
1. udgave 2019
Hardback
ISBN: 9788793229860
Antal sider: 374
Pris: 399,95 kr.
Udgiver: Historika
Udgivelsesdato: 01-02-2019

Forfatter

Carsten Selch Jensen

Carsten Selch Jensen

Carsten Selch Jensen, f. 1964, er uddannet historiker og teolog og ansat på Afdeling for Kirkehistorie ved Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet. Læs mere