Middelalderens Danmark

Middelalderens Danmark

FÅS KUN SOM E-BOG

I 20 kapitler fortæller Middelalderens Danmark, hvordan middelalderens samfund så ud, og hvordan kulturen udviklede sig i løbet af perioden. Bogen er skrevet af fremtrædende danske forskere med speciale i middelalderen.

Læs mere

Middelalderen er perioden fra kristendommens indførsel omkring 965 til reformationen i 1536.

Det var i løbet af middelalderen, at Danmark blev til som nation, samtidig med at det blev en del af Europa. Med overgangen til kristendommen skiftede Danmark ikke bare tro, men også kultur. Kongemagt og kirke arbejdede sammen om at gøre Danmark til en kristen nation på linje med de andre europæiske nationer. Danmark blev en del af den kristne kulturkreds.

Det var en dynamisk kultur, Danmark fik del i. I løbet af middelalderen skete en kolossal udvikling, som på mange områder tilvejebragte fundamentet for det Europa, der sidenhen skulle komme til at dominere resten af verden. Renæssancens opfattelse af middelalderen som mørk og barbarisk er ikke korrekt. Selvfølgelig satte krige, pest og hungersnød deres præg på dagligdagen, men middelalderen var ikke bare nød og elendighed, men også storslåede udfoldelser inden for kunst og littertur.

Førende forskere fortæller om den danske middelalders kultur og historie.

Bogen tegner billedet af en meget dynamisk periode, præget af en kolossal udvikling.

"Mesterligt om Middelalderen" - Ole Feldbæk i Jyllandsposten

Middelalderens Danmark - FÅS KUN SOM E-BOG
Per Ingesman, Per Kristian Madsen & Ulla Kjær
Jens Vellev
1. udgave 1999
ISBN: 9788712046158
Antal sider: 375
Pris: 0,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 20-04-1999