Om lovenes ånd

Om lovenes ånd

E-bog

Værket har længe været udsolgt i trykt form. Nu foreligger Montesquieus klassiske retsfilosofiske værk som e-bog.

Læs mere

Om lovenes ånd er den franske retsfilosof Charles Montesquieus (1689-1755) hovedværk og summen af 20 års refleksioner over lovene, deres væsen, opståen og forhold til stats- og samfundsdannelse. Om lovenes ånd, der blev udgivet første gang i 1748, står i dag som ét af oplysningstidens centrale retsfilosofiske værker. I værket introduceres en række af de fundamentale retsprincipper, der gælder i dag, heriblandt bl.a. princippet om magtens tredeling, som dannede inspiration for USA’s forfatning, og som også findes i den danske grundlov.

E-bogs-udgaven er en uændret udgave af den seneste danske oversættelse i to bind fra 1998.

Indholdsfortegnelse

Download indholdsfortegnelsen som PDF

Om lovenes ånd - E-bog
Charles Louis de Secondat de Montesquieu
Oversat af: Merete Klenow With
1. e-bogs-udgave 2015
ISBN: 9788712051008
Pris: 169,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag