Frem mod middelalderen

Frem mod middelalderen

En klassisk fremstilling af mediernes formende rolle for kultur, samfund og mentalitet.

Pris: 229,00 kr.
Køb
Læs mere

En klassisk fremstilling af mediernes formende rolle for kultur, samfund og mentalitet.

Vor verden og vor tænkemåde er under konstant forandring. Bogen påstår, at vi måske er på vej til et samfund, som i nogen henseender ligner middelalderen, idet det stiller krav til det mundtlige udtryk og til vor hukommelse af det - og dermed også en ændret skoleundervisning, en ny personbåren politisk debat, hvor sagen (det "saglige") træder tilbage, en ny opfattelse af alder, hvor man på den ene side segmenterer sig i snævre aldersgrupper med generationer af 3-5 års varighed, samtidig med at ungdommen udvides til at omfatte mennesker mellem 9 og 99 år.

Vi forlader en skriftkultur, hvor idealet var at være alene og dermed et uafhængigt individ, og går over til en kultur, som er båret af mobiltelefoner og nettet. Dette gør, at en generation vokser op uden nogen sinde at være alene og heller ikke synes at have noget ønske om det. Og ikke mindst en samfundsform, som er præget af en massiv ligestilling i økonomisk, kønsmæssig, aldersmæssig og statusmæssig henseende.

Frem mod middelalderen
Jan Lindhardt
1. udgave 2003
Softcover
ISBN: 9788712037767
Antal sider: 254
Pris: 229,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 24-10-2003