Vejen hjem

Vejen hjem

Sønderjyske skæbner 1864 – 1920

De danske sønderjyders skæbne i perioden var et fremtrædende tema i samtidens danske debat og har også i eftertiden spillet en betydelig rolle for den danske selvforståelse og udviklingen af moderne dansk identitet.

- Berlingske
Pris: 299,00 kr.
Køb
Læs mere

Ved Genforeningen i 1920 blev omkring 200.000 danske sønderjyder indlemmet i det danske kongerige. De fleste sønder­jyder oplevede det som at komme hjem efter mange års fremmedherredømme.

En mindre del af sønderjyderne blev efter Genforeningen dekoreret med en orden af Christian X. og indleverede i den anledning deres levnedsbeskrivelser til Ordenskapitlet. Det er en hidtil overset national- og kulturhistorisk skat, som hermed drages ud af glemslen. Ved at lade veteraner fra krigen 1864 og dansksindede sønderjyder komme til orde gennem deres egne beretninger tegner historiker Knud J.V. Jespersen et levende billede af selve krigsbegivenhederne, således som de oplevedes af de menige soldater, men også af vilkårene for den dansksindede befolkning under det tyske herredømme 1864-1920.

Vi møder veteraner, som deltog på 1864-krigens forskellige skuepladser, især Dannevirke, Dybbøl og Als, men også Vesterhavsøerne, Femern og Fredericia. Adskillige kom også senere til som tyske undersåtter at gøre tysk krigstjeneste under den fransk-tyske krig 1870-71 og i 1. Verdenskrig, og enkelte måtte desuden gennem en periode som krigsfanger i Tyskland eller Frankrig. Men vi hører også om redaktører og journalister fra de dansksindede aviser, som dagligt havde kvaler med den preussiske censur; om præster, som øvede deres gerning blandt slesvigske krigsfanger i Rusland, Frankrig og England under 1. Verdenskrig og medvirkede til at bringe dem hjem ved krigens afslutning. Andre af bogens stemmer er høj- og friskolefolk, som dagligt havde kulturkampen på nærmeste hold og almindelige gårdmænd, som stred for at bevare deres bedrifter på danske hænder.

Anmeldelser og omtale

 – Berlingske

”Man får (…) et unikt billede af de følelser, som Genforeningen vakte. I nyere Danmarkshistorie tåler den kun sammenligning med maj 1945. Den Kongelige Ordenshistoriograf skal have ros for at bringe disse beskrivelser frem, som han sætter i kontekst med en historisk beskrivelse af perioden” – Weekendavisen

”Ved at lade veteraner fra krigen 1864 og dansksindede sønderjyder komme til orde gennem deres egne beretninger tegner Knud J.V. Jespersen et levende billede af selve krigsbegivenhederne, som de oplevedes af de menige soldater, men også af vilkårene for den dansksindede befolkning under det tyske herredømme 1864-1920.” – Flensborg Avis

”Knud J.V. Jespersen indleder den fremragende bog med et historisk afsnit om krigene om Slesvig. Uden vaklen sætter han navn på de letsindige personer, som var skyld i nederlaget, nemlig de nationalliberale politikere, der ikke ville lytte til fornuft. Han punkterer også en gammel og sejlivet myte om den overbevisende danske sejr over den slesvig-holstenske oprørsbevægelse i krigen 1848-50. Sejren var for det første minimal,” – Jydske Vestkysten

”Bogen er gennemillustreret med portrætter af de fortællende, mange i den høje kvalitet, som kendetegnede det fotografiske håndværk i begyndelsen af det 20. århundrede. De udgør en væsentlig del af dette rørende og oplysende vidnesbyrd om menneskers liv i ufredstid.”– Kristeligt Dagblad

”Tyngdepunktet er det praktiske folk, almindelige mennesker med usædvanlige skæbner. Deres historier er fortalt i deres eget sprog skrevet om til nutidsdansk (…)” – Sønderborg Jydske Vestkysten

Vejen hjem - Sønderjyske skæbner 1864 – 1920
Knud J.V. Jespersen
1. udgave 2012
Hardback
ISBN: 9788712047308
Antal sider: 320
Pris: 299,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 26-09-2012

Kig i bogen

Forfatter

Knud J.V. Jespersen

Knud J. V. Jespersen (f 1942) er dr.phil og professor i historie ved Syddansk Universitet. Læs mere